Turistické značky a ich význam

 

Začiatky značkovania naších turistických ciest spadá do konca 19. storočia a spája sa so začiatkom organizovania turistiky. Značenie vykonávajú kvalifikovaní značkári. Na značenie sa používa pásové značenie, dopĺňané tvarovými a významovými značkami, systémom smeroviek a orientačných tabúľ. Turistické značky pomáhajú turistom orientovať sa v neznámom teréne a umožňujú im putovať bezpečne k cieľu aj bez použitia mapy či iných turtistických pomôcok.
 

Pásové značenie

 

 

Pásovú značku tvoria tri súbežné vodorovné pásy. Krajné pásy sú biele a prostredný pás môžetvoriť jednu zo štyroch farieb – žltá, červená, zelená alebo modrá. Rozmery pásovej značky sú 100 x 100 mm.
 

Lyžiarska turistická značka

 

 

Upozorňovacou farbou týchto značiek je oranžová a ako vodiace farby sa používa červená, biela, modrá a zelená. Na značkovanie sa okrem pásových značiek využívajú aj miestne značky, šípky a koncové značky.
 

Cykloturistická značka

 

 

Rozmery značky sú 140 x 140 mm a na vyznačovanie terénnych cyklotrás sa rovnako ako pri pešej turistike používajú šípky, pásové a koncové značky. Upozorňovacou farbou je žltá a vodiace sú biela, modrá, zelená a červená.
 

Šípka

 

 

Značí zmenu smeru, najmä keď je neočakávaná.
 

Viacfarebné značky

 

 

Viacfarebné značky sa používajú na úseku, kde vedie súčasne viac značkovaných trás.

Poradie farieb určuje ich význam:
červená farba – je hlavná, značakujú sa ňou diaľkové chodníky alebo chodníky na hrebeňoch.
modrá farba – označuje významný turistický chodník, alebo súbežnú cestu s hrebeňom.
zelená farba – sú ňou označené významné spojky a odbočky
žltá farba – značia sa s ňou krátkespojky a odbočky

 

Tvarové značky

 

Miestná značka

 

 

Označuje kratšie vychádzkové trasy v okolí miest, turistických stredísk, motelov a pod. Veľkosťou sú zhodné s pásovými značkami. Farebný trojuholník má jednu zo štyroch vedúcich farieb. Pri náhlej zmene smeru trasy sa aj tu používajú šípky.
 

Náučná značka

 

 

Na súvislé značkovanie trasy sa používa len výnimočne. Farebný pás tejto značky je vždy zelený.
 

 

Táto značka označuje ukončenie náučneho chodníka. Číslica označuje zaujímavý objekt na trase zhodujúci sa s vydaným sprievodcom.
 

Významové značky

 

Význam značky je častokrát naznačený už samotným tvarom.
 

Koncová značka

 

 

Označuje začiatok a koniec značenej trasy. Takisto označuje aj koniec každej odbočky od priebežne značenej trasy.
 

Odbočka ku studničke alebo prameňu

 

 

Značka označuje odbočku k prameňu či studničke ale nezaručuje zdravotnú nezávadnosť vody.
 

Značka k miestu s rozhľadom

 

 

Označuje odbočku k miestu s rozhľadom alebo vrcholom.
 

Odbočka k zrúcanine

 

 

Táto značka vás dovedie k zrúcanine hradu alebo zámku.
 

Odbočka k inému objektu

 

 

Odbočka k inému objektu turistického významu alebo lokality.
 

Lyžiarska turistická značka

 

 

Lyžiarske turistické značkovanie je prevádzané pásovou značkou, šípkou, koncovou značkou a miestnou značkou. Vodiace farby sú modrá, zelená, biela a červená. Upozorňovacia farba je oranžová.
 

Cykloturistická značka

 

 

Na značenie terénnych cykloturistických tras sa využíva pásová značka, šípka a koncová značka. Tvar týchto značiek je zhodný so značkami pre pešiu turistiku, ich rozmery sú 140 x 140 mm. Upozorňovacia farba je žltá a avodiace farby sú červená, zelená, modrá a biela.

 

Zdroj: www.sme.sk