AKo prežiť extrémne počasie, silný nárazový vietor

 

Vietor sám o sebe nie je pre človeka zvlášť nebezpečný (okrem tornáda). Nebezpečenstvo však hrozí kvôli lietajúcim predmetom. Najviac úrazov je spôsobených polámanými stromami a konármi a ich následným pádom na človeka, alebo na auto.

• Počas silného vetra sa nezdržujte v blízkosti vysokých stromov.
• Zvýšte pozornosť v blízkosti drôtov elektrického vedenia.
• Znížte rýchlosť, pretože nečakaný bočný náraz vetra môže auto urobiť neovládateľným, alebo ho vytlačiť z cesty.


Zdroje:  www.chmu.cz