Založenie ohňa lupou

 

Ďalšia skvelá pomôcka na založenie ohňa je lupa alebo stará čočka z fotoaparátu či kamery.Priame silné slnečné svetlo zaostrené lupou môže vytvoriť dostatok tepla k zapáleniu ohňa.Stačí nájsť suché spráchnivené drevo to je najlepšie čo môžeme nájsť na zapálenie ohňa pomocou lupy.Samozrejme sa dajú vyskúšať aj iné materialy ako je suchá tráva,brezová kôra či drevený uhlík zo starého ohniska.Postup: Nájdeme si suché spráchnivené drevo.Zaostriťme svetelný lúč do čo najmenšieho bodu a držíme ho na jednom mieste.Akonáhle nám začne spráchnivené drevo dymiť a tlieť vložíme ho do pripravenej suchej trávy a tam ho rosfúkame.

Pokiaľ zo sebou nemáme lupu či inú čočku , dá sa použiť aj sklo z flaše. Samozrejme potrebujeme dostatočne silné slnečné lúče.