Vretenica severná alebo vretenica obyčajná (Vipera berus)

je najsevernejšie žijúci had známy pre svoju extrémnu odolnosť voči chladnému počasiu. Je najrozšírenejším hadom sveta, jej areál siaha od Anglicka až po Sachalin, od Stredomoria až za severný polárny kruh. Je najjedovatejším hadom prirodzene sa vyskytujúcom na území Slovenska.

Vretenica je relatívne malý had, dospelé samice dorastajú do dĺžky až 70 cm, samce sú maximálne 60cm. Dožiť sa môžu tak 20 – 25 rokov. Najzvyčajnejšie sfarbenie je sivé až modrosivé s výraznou kľukatou čiarou na chrbte, existuje ale množstvo viac-menej vzácnych farebných variantov, niektoré z nich vôbec žiadnu čiaru nemajú. Spoľahlivý znak, ktorým sa vretenica vo všeobecnosti odlišuje od ostatných slovenských hadov, je štrbinovitá zornička (všetky naše užovky majú zorničky okrúhle).

Pri druhu vretenica rozlišujeme 3, respektíve 2 poddruhy. Ide o vretenicu severnú (Vipera berus berus), vretenicu severnú bosniansku (Vipera berus bosniensis) a nakoniec o vretenicu /severnú/ sachalinskú (Vipera /berus/ sachalinensis), pri ktorej zatiaľ nedošlo ku zhode, či ide o poddruh vretenice obyčajnej alebo o samostatný druh.

Ich potravou sú najmä drobné hlodavce, obojživelníky, jašterice, poprípade mladé vtáky a vtáčie vajcia.