Komár pisklavý (Culex pipiens)

je patrně nejznámější druh komárů v České republice. Je řazen do rodu Culex. Jeho samice sají mimo jiné i krev člověka, ale v našich šířkách jsou z tohoto hlediska významnější spíše komáři rodu Aedes: komár útočný (A. vexans) nebo komár obecný (Aedes cantans).[1]

Larvy se živí vodním organickým detritem nebo planktonem, samci sají nektar květů a samice sají krev.

Obecně platí, že komáři rodu Culex bývají méně nápadní, než ti řazení do rodu Aedes, a jsou světle hnědě zbarvení.[1] Dosahuje délky 0,5 cm, zadeček směřuje dolů k podložce, když však samice saje, směřuje téměř vodorovně. U samic upoutá dlouhý sosáček sloužící k příjmu krve. Určování druhu je komplikované,[2] tento má poměrně dlouhý sosák, chlupy na tykadlech (samci více, samice méně), zadeček je pokryt šupinkami.[3]

plodněné samičky z poslední podzimní generace se zásobí tukovým tělískem a zimu přečkávají v klidovém stavu hibernace, obvykle v sklepeních či v podzemí, kde se uchovává vlhko. Přesto jich mnoho zemře během suché zimy. V květnu se samičky probouzí a kladou vajíčka na vhodný povrch, zpravidla přímo do vody, načež se líhnou larvy. V létě množství těchto komárů kulminuje, dochází k rozmnožování a poslední generace samiček se opět připravuje na zimní stav ztuhlosti.[4]

 

Komár pisklavý tvoří dva poddruhy: